“Punch Hair Matic” alebo niekde aj pod názvom "NeoGraft" - patrí do 3. generácie prístrojov používaných na vlasovú transplantáciu. Jedná sa o minimálne invazívnu automatizovanú FUE (Follicular Unit Extraction) metódu transplantácie vlasov s presnou chirurgiou mikroštěpov. Táto metóda sa postupne stáva v celom svete „zlatým štandardom“ transplantácie vlasov.

PUNCH HAIR MATIC alebo NeoGraft je patentom chránený robot používajúci mikronástroje k získaniu folikulárnych jednotiek. Zjednodušuje a zrýchľuje operačný proces, menej zaťažuje pacienta a výsledok je esteticky a priaznivejší.

CENTRUM plastickej & estetickej chirurgie v Košiciach v spolupráci s Esthetic klinikou v Bratislave, LaserPlastic klinikou v Prahe a s Avelane clinic v Nitre sú prvé súkromné pracoviská v strednej Európe s certifikáciou a vyškoleným tímom odborníkov k použitiu tejto revolučnej metódy transplantácie vlasov.

Francúzska spoločnosť MEDICAMAT, ktorá sa už 30 rokov špecializuje v dizajne, výrobe a medzinárodnej distribúcii patentovaných lekársko-chirurgických prístrojov, spojila svoje sily s poprednými svetovými odborníkmi v oblasti transplantácie vlasov a vytvorila prístroj- robot PUNCH HAIR MATIC ® (ktorý sa vyváža do USA pod názvom NeoGraft®), na použitie automatizovanej FUE-TRANS-F.E.R. metódy transplantácie vlasov.

PUNCH HAIR MATIC

Minimálne invazívna automatizovaná FUE metóda transplantácie vlasov (NeoGraft)

PUNCH HAIR MATIC robot
powered by Estheticon.sk

Prístroj „PUNCH HAIR MATIC“ alebo "NeoGaft" používa špeciálny motorizovaný „dierkovač“, ktorý sa pomaly otáča okolo odoberaného štepu a vytvára tak dokonalý valcový tvar. Aby sa dosiahli najlepšie možné výsledky, rýchlosť otáčania je nastaviteľná rovnako ako aj veľkosť ihly podľa typu kože, kvality a štruktúry vlasov.

Ďalšou výnimočnosťou prístroja je použitie kontrolovaného podtlaku (satia) k jemnému vytiahnutiu vlasových folikulov. Zabráni sa tým ich zvieraniu a krúteniu, ku ktorému dochádza pri odbere tradičnými mikrochirurgickými nástrojmi (pinzety, klieštiky) a ktoré odoberané folikuly vystavujú riziku poškodenia. Sila satia je na prístroji nastavená v závislosti od typu kože a priemeru odoberaných štepov.

Štepy sú zhromažďované v malej zbernej nádobke, kde sú jemne a často zvlhčované špeciálnym sterilným roztokom, aby zostali zachované vlhké po celú dobu odberu štepov a boli potom maximálne životaschopné po ich implantácii. Pri implantácii sú štepy vybrané z nádobky, automaticky nasaté podtlakom do implantačnej kanyly a s jej pomocou vložené pod kontrolovaným tlakom do implantačnej oblasti. To zaisťuje, že štepy sú vkladané do správnej hĺbky a zabraňuje sa tak vzniku zarastajúcich alebo naopak obnažených folikulov. Procedúra zanecháva hladký povrch implantačnej oblasti.

Prínosy automatizovanej FUE metódy pre pacientov sú rovnaké ako u manuálnej FUE metódy – minimálny diskomfort, žiadny rez skalpelom, žiadne šitie, žiadne jazvy, malé až žiadne riziko komplikácií, veľmi krátka rekonvalescencia, menšie obmedzenia pacienta v súvislosti s výkonom a oveľa prirodzenejší vzhľad po transplantácii než u tradičných stripových metód.

pred
po
pred
po
pred
po
pred
po
pred
po
pred
po
pred
po
pred
po
pred
po

Video z operácie

Mám záujem o*

Zákrok
Invalid Input

Meno a priezvisko*

Telefónne číslo*

E-mailová adresa*

Prosím, uveďte Vami preferovanú formu kontaktu*

Správa pre nás*

Prosím, uveďte návrh termínu konzultácie.
Od*

Do*

Absolvovali ste konzultáciu pred zákrokom?*

Absolvovaná s*

V zariadení*

Dátum absolvovanej konzultácie*

Prosím, uveďte návrh termínu konzultácie.
Od*

Do*

Prosím, uveďte návrh termínu vykonania zákroku.
Od*

Do*

Overenie

*