Centrum plastickej & estetickej chirurgie je jedno z najstarších pracovísk podobného zamerania na Slovensku. Ako renomovaná klinika sídlime v samotnom srdci Košíc. Teší sa na Vás kolektív lekárov a sestier na vysokej profesionálnej úrovni s dlhoročnými skúsenosťami. Cieľom našej kliniky je poskytnúť pacientovi osobitný prístup na nadštandardnej úrovni, v príjemnom prostredí a zachovanie maximálnej diskrétnosti. Pacientov radíme na prvé miesto a celý režim pracoviska je zameraný na absolútnu spokojnosť pacienta. Každý pacient má vlastnú zdravotnú sestru, ktorá sa mu venuje počas celého pobytu. Ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka je pre náš personál samozrejmosťou.

V zlepšovaní imidžu pomocou kozmetických úprav často panuje názor, že človek má akceptovať svoju prirodzenosť, čo znamená žiť a zomrieť tak ako sa narodil. Napriek tomuto skeptickému názoru sú ženy aj muži, ktorí si pomocou plastickej chirurgie zmenili svoj výzor, dôkazom toho, že tento názor je nepravdivý. Mnohí z nich sa po celkom banálnej úprave stali sebavedomejšími, optimistickejšími a pomohlo im to dosiahnuť v živote oveľa väčšie úspechy. V estetickej chirurgii väčšinou nejde o bezprostrednú záchranu zdravia, ale ide o operácie, ktoré dávajú, zvyšujú alebo vracajú človeku jeho sebavedomie. Pomáhajú mu jeho “ja“ dostať práve tam, kde si ho predstavuje mať. Plastická a estetická chirurgia, vytvorením dokonalého vzhľadu, významne prispieva k duševnej harmónii a pocitu spoločenského, profesionálneho a partnerského uplatnenia.

Pracovisko bolo založené v novembri 1997 a pôvodne poskytovalo výhradne služby v oblasti klasickej plastickej chirurgie. Po etablovaní sa na trhu a získaní množstva spokojných pacientov – klientov, sme začali postupne naše služby rozširovať, nakoľko sme zachytili všetky nové svetové trendy. Ako úplne prvé pracovisko v regióne sme v roku 1999 získali kompletné vybavenie najmodernejšej laserovej techniky pre estetickú chirurgiu, bez ktorej sa dnes už renomované pracoviská nezaobídu. Našou ambíciou bolo a je byť lídrom s najširšou škálou poskytovaných služieb a preto sme pracovisko rozšírili o oddelenie estetickej dermatológie. Uvedomujeme si, že naším cieľom je nielen zlepšiť výzor pacienta ale ho aj udržať. Vždy dôsledne načúvame požiadavkám klientov.

Dôkazom progresívnosti kliniky je zavádzanie nových techník a postupov na Slovensku. Príkladom je už spomenuté prvenstvo v laserovej technike. Už v r. 1999 sme boli certifikovaným pracoviskom pre aplikáciu botulotoxínu, s možnosťou zaškolenia lekárov z celého Slovenska. Ako prvé pracovisko na Slovensku sme zaviedli facelift bez skalpela pomocou chirurgicko-estetickej metódy APTOS. Rovnako sme v strednej Európe zaviedli najmodernejšiu, minimálne invazívnu automatickú FUE transplantáciu vlasov pomocou patentovaného robota PUNCH HAIR MATIC. Medzi prvými pracoviskami sme zaviedli Dracula terapiu a pod.

Sme pracovisko, kde sa pravidelne konajú rôzne školiace akcie a workshopy pre začínajúcich lekárov.

Špecifikom nášho centra je aj maximálna špecializácia – každý lekár má svoj okruh operácii, v ktorých sa snaží byť najlepší a nezaťažuje sa zákrokmi a informáciami z iných operácií. Myslíme si a prax to aj dokazuje, že je to celosvetovým trendom.

Po presťahovaní sa do nových a väčších priestorov sme postupne rozširovali činnosť aj o operácie jednodňovej chirurgie, ktoré hradia zdravotné poisťovne. Ide o zákroky všeobecnej chirurgie, ortopédie, cievnej chirurgie, urológie a pod.

O kvalite pracoviska svedčí aj fakt, že klinika je na základe podpísanej zmluvy o zabezpečení odbornej praxe, výučbovou základňou pre študentov medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ.

Zakladateľ a riaditeľ kliniky MUDr. Miroslav Glϋck, je Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky menovaný do funkcie Krajského odborníka pre odbor plastická chirurgia v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji.