Základné informácie o vlasoch

Vlasy sú pre väčšinu z nás veľmi dôležitým výrazovým prostriedkom. Kvalita vlasov, ich hustota, farba, a strih dodáva každému človeku jeho osobitosť. Rozdiel typov vlasov sa prejavuje nielen u mužského a ženského pohlavia, ale taktiež aj u jednotlivých národností. Kvalita vlasov je daná životným štýlom, genetickou predispozíciou, vekom jedinca a ďalšími faktormi.

Štruktúra vlasu

Štruktúra vlasu Základným materiálom tvoriacim až 95 % suchej hmoty vlasu je elastická bielkovina nazývaná keratín. Vysoká pevnosť, ťažnosť a pružnosť vlasu je podmienená štruktúrou vlasu a usporiadaním vlasového keratínu.

Vlas ďalej obsahuje melanín, ktorý mu dáva farbu, vodu, stopové prvky, tuky a ďalšie bielkoviny. Na priereze je vlas tvorený 3 základnými vrstvami: kutikulou, vlasovou kôrou a dreňou.

Kutikula

Kutikula Kutikula je vonkajšia vrstva obklopujúca vlas a má funkciu ochrannej bariéry proti mechanickým alebo chemickým vplyvom z vonkajšieho prostredia. Kutikula vlasu je tvorená 5-10 prekrývajúcimi sa vrstvami buniek, z ktorých každá je silná asi 350-450 nanometrov. Jednotlivé bunky sa vzájomne prekrývajú a ich voľné okraje smerujú ku koncu vlasu. Štruktúra kutikuly vlasu sa prirovnáva k strešnému krytu alebo tiež k šupinám šišky.

Vlasová kôra (cortex)

Tvorí prevažnú časť vlasu. Skladá sa z buniek tvoriace dlhá vlákna (filamenta), ktoré sú spojené medzibunkovým tmelom. Vďaka tomuto usporiadaniu je vlas elastický a pevný v ťahu. Pigmentované vlasy obsahujú granuly melanínu, ktorý je tvorený melanocytmi v dreni.

Dreň (medulla)

Dreň Je kanálik, ktorý sa nachádza v centrálnej časti vlasu. Po celej dĺžke vlasu býva vytvorený len v silných vlasoch, v tenších býva prerušovaná alebo je prítomná len v niektorých segmentoch vlasu. U zvierat dreň plní funkciu najmä izolačnú; u človeka túto funkciu už stratila. Vlas vyrastá z vlasovej cibuľky (folikulu). Vlasové folikuly môžeme nájsť takmer na celom tele, okrem dlaní a chodidiel. Folikul nie je uložený v koži kolmo k povrchu, ale je naklonený. Do folikulu ústi vývod mazovej žľazy a je k nemu upnutý hladký sval – musculus arrector pili -, ktorý je schopný napriamiť vlas a vytvoriť tak tzv. “husiu kožu”. V rozšírenej časti folikulu je uložená dermálna papila, ktorá dodáva vlasu výživu a je tvorená mesenchymálnými bunkami, cievnymi kľučkami a početnými nervovými zakončeniami. Vlas je tvorený vlasovým koreňom, ktorý je uložený v koži a vlasovým stvolom, ktorý sa nachádza nad kožným povrchom.

Fakty o vlasoch

Údaje Parameter
Priemerný počet vlasov na hlave 100,000 – 150,000
Hustota vlasov 200/cm2
Priemer vlasu 0.1 mm
Rast vlasu za mesiac 1 cm
Množstvo vlasov vytvorených za deň 20 – 30 m
Počet denne stratených vlasov 50 – 100
Životnosť vlasu 2 – 5 rokov

Hlavné zložky vlasov

 • Bielkovina keratín: cysteín, cystín a ďalšie aminokyseliny
 • Tuky
 • Pigmenty
 • Vitamíny
 • Stopy zinku, horčíka, železa, medi a selénu
 • Voda 10 – 13%

 

Viete, že…

 • Folikuly sú aktívne počas 2 až 6 rokov; potom asi 3 mesiace odpočívajú
 • Z každého folikulu vyrastie za život asi 20 nových vlasov
 • Každý nový vlas môže dosiahnuť dĺžku viac ako meter
 • Vo vyššom veku rastú vlasy pomalšie
 • Hustota vlasov sa vekom znižuje
 • Vlasy rastú rýchlejšie v teplom počasí
 • Vlasy rastú v noci pomalšie ako cez deň
 • Vlasy mužov sú hrubšie ako vlasy žien
 • Vlasy mužov rastú rýchlejšie ako vlasy žien
 • Strihanie a holenie neovplyvňujú rast

Základné typy vlasov

Mongoloidný orientálny typ vlasov

Silné, rovné vlasy s minimálnym sklonom k vzniku androgénnej alopécie, veľmi odolné voči vonkajším vplyvom. Na priečnom reze majú kruhový prierez. Priemer vlasu je 120 mikrometrov.

Belošský indoeurópsky typ vlasov

Prierez vlasu je eliptický, býva tu väčšia variabilita – od rovných vlasov po vlnité. Najväčšia pravdepodobnosť vzniku androgenetickej alopécie. Priemer vlasu 70 mikrometrov.

Negroidný africký typ vlasov

Prierez vlasu je oválny, vlasy sú kučeravé. Sklon k vzniku androgenetickej alopécie je malý, tieto vlasy sú však veľmi náchylné na poškodenie vonkajšími vplyvmi. Priemer vlasu je 90 mikrometrov.

Základné funkcie vlasov

Podstatnou funkciou vlasov je predovšetkým ochrana pokožku hlavy pred UV žiarením. Ďalšou funkciou je izolácia pred horúčavou alebo zimou, zabránenie premrznutiu alebo prehriatiu hlavy a mozgu. Vzhľadom k bohatému nervovému zásobeniu okolia koreňa vlasu sme schopní cítiť, ak sa s vlasmi pohybuje, alebo cítime bolesť pri vytrhnutí vlasu. V neposlednom rade majú vlasy funkciu estetickú.

O tvare vlasov rozhoduje genetika, poloha vlasovej cibuľky vnútri vlasového vačku a nepravidelnosti vo vývoji buniek. Mechanické vlastnosti vlasu, teda pevnosť, ťažnosť a pružnosť, sú podmienené štruktúrou vlasu a usporiadaním vlasového keratínu. Odolnosť vlasu závisí na jeho elasticite, umožňujúcej natiahnutie vlasu do dĺžky. Vo vlhkom prostredí sa vlas stáva pružnejším a nadobúda na objeme. Pevnosť vlhkého vlasu je ale menšia ako suchého. Mechanické vlastnosti vlasu môžu byť zmenené rôznymi vnútornými vplyvmi – genetickými, nutričnými, metabolickými, ale aj vonkajšími faktormi – chemikáliami a inými prípravkami používanými na úpravu vlasov.

Rast vlasov

Rast vlasov začína v skorom štádiu embryonálneho vývoja, kedy sa vytvára vlasový vačok. Počet a druh vačkov je daný pri narodení a nedá sa ďalej ničím ovplyvniť. Počas života sa nové vlasové vačky nevytvárajú. Rast vlasov ovplyvňujú hormóny, pričom všetky súvislosti a mechanizmy ich pôsobenia zatiaľ nie sú vysvetlené. Okrem hormónov sa na raste vlasov podieľajú dedičné dispozície, výživa, nervové vplyvy, choroby. V priemere máme 100 000 vlasov, pritom však platí, že v závislosti na prírodnej farbe vlasov sa počet mení. Svetlovlasí ľudia mávajú až 140 000 vlasov, zatiaľ čo ryšaví “len” asi 80 000 vlasov.

Ako rastú vlasy

Naše vlasy rastú v rastovom cykle, ktorý pozostáva z troch rastových fáz:

Anagén

Je hlavná rastová fáza vlasu, kedy je vlasový folikul najaktívnejší. V tejto fáze rastu sa nachádza asi 85% všetkých vlasov, ktoré máme na hlave. Rastové bunky sa vo vlasovom korienku rapídne delia (množia) a vytvárajú nový vlas. Mladý vlas získava keratín a prediera sa z folikulu smerom nahor, aby potom cez pór v pokožke hlavy vyrástol von z tela.. Vlas rastie rýchlosťou asi 0,44 mm za deň. Ak vlas neodstrihneme, mal by počas trvania hlavnej rastovej fázy narásť do dĺžky 32 až 129 cm. Dĺžka narasteného vlasu závisí od dĺžky trvania anagennej fázy, ktorá je u každého človeka iná. Anagenná fáza trvá 2 až 8 rokov.

Katagén

Je prechodná fáza vlasu, ktorá je súčasťou procesu regenerácie vlasového folikulu. V tejto fáze sa nachádza asi 1% vlasov, ktoré máme na hlave. Vlas vtedy prestáva rásť, no z pokožky hlavy nevypadne. Počas tejto fáze je vlasový folikul doslova degradovaný a zmenší sa asi na 1/6 svojej pôvodnej veľkosti. Nižšia časť vlasového folikulu je zničená a vlasový korienok sa oddelí od prívodu krvi. Vlas je pomaly vytláčaný nahor rozpadávajúcim sa vlasovým folikulom. Katagenná fáza trvá 2 až 4 týždne.

Telogén

Je oddychová fáza vlasu, počas ktorej sa regeneruje vlasový korienok. Vlas ešte stále nerastie, no zostáva zachytený vo vlasovom folikule. Pri podráždení pokožka vlas uvoľní a vlas vypadne. Približne 10 až 15% našich vlasov je vždy v tejto fáze. Telogenná fáza trvá 2 až 4 mesiace. Po telogennej fáze je rastový cyklus vlasu kompletný a vlasový folikul prechádza znova do hlavnej rastovej fázy. V tomto období sa tvorí nový vlas a starý vlas je úplne vytlačený von.

Farba vlasov

Farba vlasov závisí predovšetkým od množstva, charakteru a rozmiestneniu pigmentu vo vlasovom stvole. Pigment vlasu (melanín) vzniká v bunkách (melanocytoch), odkiaľ sa farbivo presúva do drene a kôry vlasu. Melanocyty produkujú buď čierny pigment (eumelanín) alebo žltý pigment (feomelanín). Kombináciami týchto melanínu sú vytvárané rôzne farebné odtiene. Najbežnejšia je čierna farba vlasov, najmenej častá je farba ryšavá, ktorá býva dedičná.

Šedivenie vlasov

Šediveniu vlasov je spôsobené postupným znížením tvorby melanínu a patrí k fyziologickým prejavom starnutia. Začína v rôznom veku, najčastejšie v treťom alebo štvrtom desaťročí života, je závislé predovšetkým na dedičnosti. V niektorých rodinách ich členovia úplne zošedivejú veľmi skoro, inde sa naopak šedivenie vyskytuje len vzácne. Niekedy za šedivením nestojí genetika a starnutie, ale niektoré choroby, lieky a u detí podvýživa. Mechanizmus fyziologického šedivenia vlasov nie je úplne objasnený, jedná sa o znižovanie aktivity melanocytov a ich postupný zánik, pravdepodobne sa tu zúčastňujú aj poruchy prekrvenia.

Vypadávanie vlasov

Vypadávanie vlasov Zdravé vlasy vždy vyjadrovali prosperitu, krásu, príťažlivosť a úspech. Nádherné vlasy a spôsob, akým ich nosíme zvyšujú našu sebaúctu a sebadôveru. Strata vlasov môže byť preto traumatizujúcim zážitkom pre toho, komu sa tak stane. Strata vlasov, tak ako u žien, ako aj u mužov môže zapríčiňovať psychický stres, narušovať obraz samého seba a emočnú pohodu. Strata vlasov môže postihnúť všetky aspekty nášho života – od medziľudských vzťahov až po profesionálne väzby.

Lekárskym označením pre stratu vlasov je termín alopécia. Existujú rozličné typy alopécie. Jazviace alopécie (vlasy nemôžu byť ďalej vytvárané v dôsledku nádoru alebo infekcie) a nejazviace alopécie (vlasy sa môžu opäť vytvárať, keďže vlasový folikul je plne funkčný). Tri hlavné typy alopécie – difúzna, alopecia areata (ložisková alopécia) a androgenetická patria do kategórie nejazviacej alopécie.

Najčastejšie príčiny vypadávania vlasov u žien

 • poruchy funkcie štítnej žľazy (hyperthyreoza, hypothyreoza)
 • hormonálna nerovnováha v období dospievania, tehotenstva, v priebehu kojenia, pri menštruácii alebo pri menopauze
 • genetická predispozicia pre ženský typ androgenetickej alopecie (mužský typ padania vlasov)
 • nedostatok železa (anémie – chudokrvnosť)
 • ochorenia kože a jej adnex ( vlasov) najčastejšie na autoimunitnom podklade
 • nadmerný stres
 • choroby obličiek a nadobličiek
 • skryté zápaly v tele
 • vystavenie sa chemikáliám alebo radiácii
 • podstúpenie chemoterapie
 • zlá životospráva
 • opakované držanie diet
 • opakované neodborné farbenie vlasov alebo nekvalitné trvalé ondulácie
 • časté žehlenie vlasov a vysušovanie fénom
 • používanie nekvalitných vlasových prípravkov
 • starnutie- vekom dochádza k fyziologickému úbytku vlasových folikulov

Najčastejšie príčiny vypadávania vlasov u mužov

 • genetická predispozicia (dedičná choroba Alopecia androgenetica – mužská holohlavosť)
 • stresové obdobie
 • časté nosenie pokrývok hlavy (čapice, šatky, klobúky, helmy atd.)
 • nevhodné stravovanie, nedostatok živín a minerálnych látok
 • choroby kože a jej adnex (vlasy) najčastejšie na autoimunitnom podklade
 • dlhodobé používanie určitých liekov
 • choroby obličiek
 • skryté zápaly v tele
 • vystavenie sa chemikáliám alebo radiácii
 • podstúpenie chemoterapie
 • starnutie – vypadávanie vlasov, riednutie, šedivenie-mužský hormón testosteron – vysoká hladina tohoto hormónu spôsobuje oslabenie vlasových folikulov, skracuje ich dobu rastu a vypadávanie vlasov

Mýty o vypadávaní vlasov

O vypadávaní vlasov sa hovorí pomerne veľmi často. Bohužiaľ v niektorých prípadoch sa z mylných informácii stavajú obecné pravdy. Chodíte sa pravidelne strihať, pretože veríte, že Vám potom budú rásť rýchlejšie vlasy? Neustále skúšate ďalšie a ďalšie prípravky, aby si Vaša hriva nezvykla na jednu značku? Pokiaľ ste aspoň raz odpovedali áno, pozrite sa na najčastejšie mýty o vlasoch!

Mýtus č.1: Správny šampón musí veľa peniť.

Fakt: čím menej šampón pení, tým je pre vlasy výživnejší a kvalitnejší. Kvalitné šampóny neobsahujú tzv., silikóny, ktoré spôsobujú významnú penivosť

Mýtus č. 2: Nikdy nepoužívajte rovnaký šampón denne.

Fakt: pokiaľ máte kvalitný vlasový šampón a ste s ním spokojný, nemeňte ho za iný, jedná sa iba o reklamný trik

Mýtus č. 3: Vlasy sa nemusia umývať dvakrát, jedno umytie bohato postačí.

Fakt: je stále lepšie umyť si vlasy vždy dvakrát, pretože prvým mytím odstránite z vlasov nečistoty a až druhým mytím sa o vlasy staráte.

Mýtus č. 4: Kondicionéry zabránia štiepeniu končekov.

Fakt: jediný spôsob, ktorý zabraní štiepeniu končekov je pravidelné zastrihávanie vlasov, kondicionéry môžu vlasy iba opticky vylepšiť.

Mýtus č.5: Denné mytie vlasov spôsobuje, že sa vlasy viac mastia.

Fakt: pokiaľ používate kvalitný vlasový šampón (bezsilikonový), vhodný pre Vaše vlasy a o vlasy sa správne staráte, potom je tento mýtus nepravdivý.

Mýtus č. 6: Farbenie je pre vlasy škodlivé.

Fakt: pri použití kvalitných farieb a dodržiavaní správneho postupu pri samotnom farbení vlasov, sa nemusíte škodlivosti farieb obávať. Doporučujeme farbenie vlasov v kvalitných vlasových štúdiách, odborníkom.

Mýtus č. 7: Časté strihanie vlasov zlepšuje kvalitu a hustotu vlasov. Urýchľuje rast vlasov.

Fakt: rast vlasov je daný geneticky u každého jedinca, tzn., že časté strihanie rast vlasov neovplyvňuje, dobrým strihom však môžete opticky zlepšiť vzhľad svojich vlasov.

Mýtus č. 8: Za plešatosť môžu gély, či laky na vlasy.

Fakt: samostatné kozmetické prípravky vlasy neničí. Vlasom neubližuje ani časté umývanie, ani stylingové prípravky pokiaľ sa samozrejme kvalitné. Oveľa nebezpečnejšie je používanie žehličiek na vlasy a iné mechanické poškodzovanie vlasov, ako je fénovanie či kulmovanie.

Mýtus č. 9: Nestresujte sa, prídete o vlasy. Hektický životný štýl sa odrazí na stave vlasov a to tým, že o ne začnete rapídnou rýchlosťou prichádzať. Vážne?

Fakt: Nie je to zas tak jednoznačné. Odborníci tvrdia, že každodenný stres nemá vplyv na intenzitu padania vlasov. Eustres (pozitívny stres, aký zažívame, keď sa okolo nás stále niečo nové deje) dokonca kvalitu vlasov zlepšuje. K vypadávaniu vlasov dochádza len v prípade extrémnych stresových situácií – a to ako psychických, tak aj fyzických (napríklad pri úmrtí blízkej osoby či ako dôsledok drastických diét).

Mýtus č.10: Najkvalitnejší do vlasov je olivový olej.

Fakt: Olivový olej je určite dobrý pomocník v mnoho prípadoch, avšak pri umývaní vlasov nie je v súčastnej dobe nutné ho používať. V súčasnej dobe je na trhu možné nájsť prípravky, ktoré ho vďaka novým technológiám plne nahradia a navyše sú určené pre konkrétny typ vlasov.


Objednajte sa na konzultáciu

(max. veľkosť všetkých fotiek spolu je 10 MB)

Pre jednoduchšie a jednoznačnejšie posúdenie Vašej žiadosti môžete nahrať aj fotky.
Poznámka: Fotografia nie je povinnou položkou!


Táto stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania .

* - povinná položka