Transplantácia vlasov

Automatizovaná F.U.E Trans-F.E.R metóda transplantácie vlasov

PUNCH HAIR MATIC / NeoGraft

Punch Hair Matic” alebo niekde aj pod názvom "NeoGraft" - patrí do 3. generácie prístrojov používaných na vlasovú transplantáciu. Ide o minimálne invazívnu automatizovanú FUE (Follicular Unit Extraction) metódu transplantácie vlasov s presnou chirurgiou mikroštepov. Táto metóda sa postupne stáva po celom svete „zlatým štandardom“ transplantácie vlasov.

PUNCH HAIR MATIC alebo NeoGraft je patentom chránený robot používajúci mikronástroje k získaniu folikulárnych jednotiek. Zjednodušuje a zrýchľuje operačný proces, menej zaťažuje pacienta a výsledok je estetickejší a priaznivejší.

GÉVÉ Klinika zabezpečuje transplantáciu vlasov aj na na vysunutých pracoviskách a to v Bratislavev Prahe - LaserPlastic klinika a v Nitre - Avelane clinic.  Sme prvá súkromná klinika v strednej Európe s certifikáciou a vyškoleným tímom odborníkov k použitiu tejto revolučnej metódy transplantácie vlasov.

Francúzska spoločnosť MEDICAMAT, ktorá sa už 30 rokov špecializuje v dizajne, výrobe a medzinárodnej distribúcii patentovaných lekársko-chirurgických prístrojov, spojila svoje sily s poprednými svetovými odborníkmi v oblasti transplantácie vlasov a vytvorila prístroj- robot PUNCH HAIR MATIC ® (ktorý sa vyváža do USA pod názvom NeoGraft®), na použitie automatizovanej FUE-TRANS-F.E.R. metódy transplantácie vlasov.

Minimálne invazívna automatizovaná FUE metóda transplantácie vlasov (NEOGRAFT)

Minimálne invazívna automatizovaná FUE metóda transplantácie vlasov (NEOGRAFT) Prístroj „PUNCH HAIR MATIC“ alebo "NeoGraft" používa špeciálny motorizovaný „dierkovač“, ktorý sa pomaly otáča okolo odoberaného štepu a vytvára tak dokonalý valcový tvar. Aby sa dosiahli najlepšie možné výsledky, rýchlosť otáčania je nastaviteľná rovnako ako aj veľkosť ihly podľa typu kože, kvality a štruktúry vlasov.

Ďalšou výnimočnosťou prístroja je použitie kontrolovaného podtlaku (satia) k jemnému vytiahnutiu vlasových folikulov. Zabráni sa tým ich zvieraniu a krúteniu, ku ktorému dochádza pri odbere tradičnými mikrochirurgickými nástrojmi (pinzety, klieštiky) a ktoré odoberané folikuly vystavujú riziku poškodenia. Sila satia je na prístroji nastavená v závislosti od typu kože a priemeru odoberaných štepov.

Štepy sú zhromažďované v malej zbernej nádobke, kde sú jemne a často zvlhčované špeciálnym sterilným roztokom, aby zostali zachované vlhké po celú dobu odberu štepov a boli potom maximálne životaschopné po ich implantácii. Pri implantácii sú štepy vybrané z nádobky, automaticky nasaté podtlakom do implantačnej kanyly a s jej pomocou vložené pod kontrolovaným tlakom do implantačnej oblasti. To zaisťuje, že štepy sú vkladané do správnej hĺbky a zabraňuje sa tak vzniku zarastajúcich alebo naopak obnažených folikulov. Procedúra zanecháva hladký povrch implantačnej oblasti.

Prínosy automatizovanej FUE metódy pre pacientov sú rovnaké ako u manuálnej FUE metódy – minimálny diskomfort, žiadny rez skalpelom, žiadne šitie, žiadne jazvy, malé až žiadne riziko komplikácií, veľmi krátka rekonvalescencia, menšie obmedzenia pacienta v súvislosti s výkonom a oveľa prirodzenejší vzhľad po transplantácii než u tradičných stripových metód.

 

Rozdiely, výhody a porovnanie metód

V porovnaní s manuálnou FUE metódou je automatizovaná metóda oveľa rýchlejšia (odber až 600 štepov za hodinu) a teda menej zaťažujúca pre pacienta. Celá procedúra transplantácie môže byť vykonaná jedným lekárom s jedným asistentom už za dve hodiny. Dá sa povedať, že s novým systémom trvá celý chirurgický výkon dva až trikrát kratšiu dobu. Kvalita odoberaných štepov je štandardizovaná, štepy sú optimálnej kvality. Ďalej, pretože je spôsob, akým sa štepy odoberajú z darcovskej plochy, štandardizovaný (je automatom uskutočňovaný stále rovnako) a podobne je automatizovaná aj implantácia do dierok presne rovnakej veľkosti, dochádza k eliminácii tzv. “pop corn” a “ping pong” efektu vznikajúceho pri ručnej implantácii pinzetou.

Pri tradičných FUE technikách

preniká odberový nástroj až k hornému okraju vlasového vačku. Tým pádom sa zvyšuje riziko poškodenia celej folikulárnej jednotky, pokiaľ nie je uhol, pod ktorým sa zavádza nástroj, presne v osi vlasu.

Pri tradičných FUE technikách sa odoberaný štep vyťahuje zvyčajne pinzetou, čím dochádza k mechanickému poškodeniu štepu. Aj veľa zručných operatérov priznáva stratu 15-20 % odobratých štepov, čo je ťažko prijateľné pre pacientov s málo bohatou darcovskou oblasťou.

Správny spôsob odberu Folikulárná jednotka je odobraná v celku

Správny spôsob odberu
Folikulárná jednotka je odobraná v celku

 

Nesprávny spôsob odberu Folikulárná jednotka je prerezaná, čo znižuje jej životaschopnosť

Nesprávny spôsob odberu
Folikulárná jednotka je prerezaná, čo znižuje jej životaschopnosť

Pri automatizovanej FUE technike

operatér používa špeciálny odberový nástroj, ktorý rotačne preniká do vrchnej vrstvy kože, za súčasného satia (podtlaku), čo umožňuje odber vlasového folikulu bez akéhokoľvek poškodenia, dokonca aj keď uhol prieniku nástroja do pokožky nie je ideálny. Teda operatér dokáže získať až 100 % nepoškodených štepov. Táto nová patentovaná technika vedie k odberu štepov najvyššej možnej kvality a výrazne šetrí čas, pretože nie je vôbec potrebné používať na extrakciu pinzetu.

Odberový nástavec

Odberový nástavec

Implantačný nástavec

Implantačný nástavec

Ďalej, pri automatizovanej FUE technike sú odoberané štepy, ukladané počas odberu v sterilnom poli. Následne sú podtlakom nasaté do ďalšieho špeciálneho (implantačného) nástavca prístroja a pomocou neho riadeným tlakom piesta implantované do miesta určenia. To opäť celý výkon vlasovej transplantácie podstatne zrýchľuje a nedochádza k mechanickému poškodeniu štepov pinzetou. Otáčanie a súčasný podtlak umožňuje odber štepu bez akéhokoľvek poškodenia. Maximálna hĺbka prieniku, ktorá vylučuje alebo aspoň minimalizuje riziko preťatia vlasového vačku, aj keď uhol prieniku odberovej ihly nie je optimálny.

Výhody 3. generácie FUE metódy PUNCH HAIR MATIC

Pre pacienta

 • zákrok je ambulantný, minimálne invazívny
 • bez bolesti, v lokálnej anestézii
 • bez použitia skalpela, bez tvorby jazvy
 • bez obväzov a bandáže hlavy po zákroku
 • takmer žiadne riziko infekcie
 • minimálne riziko bolesti z poškodených nervov
 • minimálne riziko krvácania
 • veľmi krátka rekonvalescencia rádovo v dňoch (3-5 dní)
 • automatizovaná F.U.E. Trans-F.E.R je vhodná pre mužov i ženy všetkých vekových kategórií
 • menšie obmedzenia pacienta v súvislosti s výkonom
 • doba celého zákroku skrátená na polovicu
 • automatická extrakcia a reimplantácia štepu s PUNCH HAIR MATIC ® robotom
 • minimálne riziko poškodenia štepu počas extrakcie a reimplantace je zárukou vysokej kvality pre opätovný rast vlasov
 • oveľa prirodzenejší vzhľad

Pre operátera Pre operátera

 • doba zákroku skrátená na polovicu- menšia záťaž na oči v súvislosti s mikro-chirurgickými postupmi
 • zníženie počtu operačného týmu pri samotnej transplantácii - 1 asistent
 • bez použitia skalpelu
 • eliminácia použitia mikroskopu
 • vysoká kvalita folikulov vďaka revolučným nástavcom
 • rýchlejší zákrok s prirodzenejšími výsledkami

Porovnanie metód AUTOMATIC FUE TRANS-F.E.R vs FUT

Zákrok Automatic FUE Trans-F.E.R FUT - stripová metóda
Použitie skalpelu nie áno
Odber štepov z darcovskej oblasti Štepy z odberovej oblasti odoberáme pomocou špeciálneho mikroprístroja ihlou o priemere 0,8 mm. Miniotvory nie je nutné nijako zošívať, zahoja sa samy v priebehu 3 – 4 dní bez jazvy Nutné vyrezať pruh kože v oblasti zátylku, ktorá sa potom musí zašiť. Vzniká jazva
Časové obdobie, pri odbere napr. 800 štepov 3 hod. 5 hod.
Invazívna procedúra + +++
Nutnosť oholiť alebo skrátiť vlasy v darcovskej oblasti áno áno
Jazva v dárcovskej oblasti nie áno
Počet vlasových štepov pri jednom sedení 1500 2000 - 2500
Doba hojenia v darcovskej oblasti 3 - 4 dni 7 - 14 dní
Použitie miestnej tumescenčnej anestézie a perorálnej sedacia áno áno
Cena jedného štepu 3,00 € 1,5 €
Bandáž hlavy po operácii nie áno
Riziko krvácania a poškodenia nervov extrémne nízke nízke
Body hair transplantation (použitie chlpov z rožných časti tela) pri Nortwood 6 a 7 áno nie
Riziko infekcie veľmi nízke nízke

Priebeh a fázy transplantácie

Transplantácia vlasov je v dnešnej dobe ambulantný, minimálne invazivný chirurgický zákrok. Celý priebeh transplantácie je možné rozdeliť na tri časti:

1. Predoperačná príprava pri transplantácii vlasov

Pred každou transplantáciou vlasov je dôležitá konzultácia s vlasovým špecialistom (osobná alebo emailová), kde sa pacient dozvie podrobné informácie o samotnom chirurgickom zákroku a lekár/ka navrhne riešenie určené pre neho samotného. Odoberaním anamnézy zistí lekár/ka špecialista na vlasovú transplantáciu základné informácie o zdravotnom stave pacienta. Súčasťou pred-transplantačnej fáze je aj predoperačné vyšetrenie – odber krvi na zistenie základných laboratórnych parametrov.

2. Samotná transplantácia vlasov

1. Príprava odberovej oblasti

Oholenie potrebnej oblasti a lokálna anestéza

2. Odber a uloženie štepov

Automatizovaná extrakcia štepov

3. Príprava implantačnej oblasti

Lokálna anestéza a dierkovanie (príprava malých otvorov pre vloženie štepov)

4. Implantácia štepov

Automatizovaná implantácia štepov do každej pripravenej dierky

 

3. Pooperačné obdobie po transplantácii vlasov

PUNCH HAIR MATIC je metóda transplantácie vlasov bez použitia skalpela a následnej tvorby jazvy v odberovej oblasti. Pacient odchádza domov hodinu po zákroku, bez obväzu a bandáže hlavy. Začlenenie do práce a spoločenského života je veľmi rýchly, v priebehu 3-5 dní. Tvorba mierneho opuchu v ošetrovaných oblastiach je normálny jav a obyčajne do troch dní ustupuje. V mieste odberu a vpichov sa vytvoria drobné chrastičky, ktoré v priebehu týždňa samy odpadnú – NESTRHÁVAJTE ICH. Pri bolesti po transplantácii doporučujeme analgetiká. Odberové miesto ošetrujte antibiotickou masťou po dobu 5 dní. Prvé umývanie vlasov je po 48 hodinách.

powered by Estheticon.sk

Objednajte sa na konzultáciu

(max. veľkosť všetkých fotiek spolu je 10 MB)

Pre jednoduchšie a jednoznačnejšie posúdenie Vašej žiadosti môžete nahrať aj fotky.
Poznámka: Fotografia nie je povinnou položkou!


* - povinná položka