Androgenetická alopécia

Čo je androgenetická alopécia

Androgenetická alopécia Termín alopécia je odvodený od gréckeho slova alopekia, označujúceho líšku, zviera, u ktorého sa vyskytuje škvrnitá lysivost. Pojem androgénny znamená “týkajúci sa mužských pohlavných hormónov”, predovšetkým testosterónu.

Androgenetická alopécia - známa ako “plešatosť mužského typu, je najbežnejším typom padania vlasov. Podmienkou rozvoja tohto javu je prítomnosť androgénov a genetická predispozícia.

Toto ochorenie je známe ako vzorová strata vlasov alebo vzorová plešatosť. Ako “vzorové” sa ochorenie označuje preto, lebo vypadávanie vlasov postupuje predvídateľne a kopíruje už známu schému.

Androgény 

Vzor postupu vypadávania vlasov

Norwoodova stupnica u mužov Vzor postupu vypadávania vlasov

Ludwigova stupnica u žien Vzor postupu vypadávania vlasov

Androgenetická alopécia je charakteristická pre dospelý vek, prvé príznaky sa ale môžu objaviť už v pubertálnom období, kedy je už v organizme dostatok testosterónu (TST) k premene na dihydrotestosterón (DHT).

Androgény sú hlavným regulátorom normálneho vlasového rastu. T- testosteron je mužský pohlavný hormón, ktorý má vplyv na mnoho aspektov mužského správania ako je napríklad sexuálna aktivita, agresivita, libido. Hormón DHT (dihydrotestosterón) je vysoko aktívna forma hormónu testosterónu (T). Odhaduje sa, že DHT je 5 až 10-krát účinnejší ako testosterón.
Testosterón je v malej miere prítomný aj v ženskom tele. Muži síce produkujú o 40-60% viac testosterónu ako ženy, no ženy sú oveľa citlivejšie na zmenu hladiny tohto hormónu v tele. Androgenetická alopécia

Androgenetická alopécia Hormón DHT je androgén, ktorý u mužov stimuluje a riadi vývoj a zachovanie typických mužských znakov. Tvorí sa v prostate, nadobličkách a v pokožke hlavy. DHT sa vytvára z testosterónu pomocou dvoch enzýmov:

  • izoenzým 5-alfa reduktáza typ 1
  • izoenzým 5-alfa reduktáza typ 2

Na hladinu hormónu DHT sú v tele veľmi citlivé androgénové receptory vo vlasových folikuloch. Pri vypadávaní vlasov sa DHT začne správať k našim vlasovým folikulom akoby to boli cudzie telesá, ktoré prenikli do tela. DHT začne pomaly útočiť a vyraďovať vlasové folikuly z činnosti. V tomto období zvyčajne dochádza k zvýšenej produkcii vlasového mazu. Počas ďalších rastových cyklov sa vlasové folikuly zmenšujú a produkované vlasy sa stenčujú a skracujú- vellusové vlasy. Keďže vlasové folikuly majú kratší rastový cyklus, viac vlasov nám vypadne ako opäť narastie.
V konečnej fáze niektoré folikuly postupne odumrú, ale väčšina sa jednoducho zmenší do rozmeru aké boli keď sme sa narodili.

 

Celý proces stenčovania a vypadávania vlasov prebieha asi takto:

  1. Zmenšovanie vlasových folikulov vplyvom DHT Testosterón (T) sa pomocou izoenzýmu 5-alfa reduktázy typu 1 a 2 mení na vysokoaktívny dihydrotestosterón (DHT)
  2. DHT sa naviaže na androgénové receptory vo vlasových folikuloch
  3. Pôsobením DHT dochádza k zmenšovaniu vlasových folikulov, vlasy sa stenčujú a vypadávajú
  4. Zmenšený vlasový folikul dočasne znefunkčnie alebo celkom odumrie a dochádza k zastaveniu produkcie vlasov

Genetická predispozícia k AGA

Napriek mnohým štúdiám zostáva genetická predispozícia k AGA len málo objasnená. Pokusy o stanovenie spôsobu dedičnosti sú komplikované vysokou frekvenciou AGA v populácii. Pravdepodobne sa jedná o polygénný typ dedičnosti. V súčasnej dobe sa má zato, že do dedičnosti AGA sú zapojené najmenej 4 gény, ktoré modifikujú vek nástupu, charakter plešatenia a rýchlosť progresie AGA.

Androgenetická alopécia u mužov 

Androgenetická alopécia (MAGA - male androgenetic alopecia)
Vlasové folikuly u väčšiny mužov začnú v určitom bode počas života muža reagovať na zvýšenú hladinu DHT v tele. U niekoho môže vypadávanie vlasov začať už vo veku 16 až 23 rokov. Tým šťastnejším začnú vlasy vypadávať vo veku 30 až 35 rokov. Niektorí muži však zaznamenajú vypadávanie vlasov až po 50-ke alebo aj oveľa neskôr.

Rýchlosť vypadávania vlasov pri androgénovej alopécii sa odvíja najmä od genetickej predispozície pre vypadávanie vlasov a od hladiny DHT vo vlasových folikuloch.
Androgenetická alopécia začína zvyčajne v oblasti kútov, neskôr sa línia posúva smerom dozadu, postupne sa vytvorí plešaté ložisko na vertexe hlavy a nakoniec zostáva plešina so zvyškom vlasov na bokoch hlavy, na záhlaví a nad ušami v tvare podkovy.
Ak máte v rodine niekoho komu vypadávajú vlasy, tak je silný predpoklad, že Vám budú vlasy vypadávať podobným spôsobom a s približne rovnakou intenzitou. Tento člen rodiny môže byť tak z otcovej ako aj z matkinej strany. Nemusí to byť priamy príbuzný, môže to byť napríklad aj brat Vašej starej matky.
Vlasy, ktoré pokrývajú boky a zadnú dolnú časť hlavy (typický tvar podkovy) sú spravidla odolné voči pôsobeniu DHT počas celého života muža. Preto väčšina mužov v týchto miestach vlasy nestráca.
Najčastejší postup vypadávania vlasov u mužov znázorňuje Norwoodova stupnica.

Androgenetická alopécia u žien 

Androgenetická alopécia (FAGA - female androgenetic alopecia)
Ženské vlasové folikuly sú veľmi citlivé na zmeny hormonálnych hladín v tele. Podobne ako u mužov aj pri ženskej androgénovej alopécii sa rýchlosť vypadávania vlasov odvíja najmä od genetickej predispozície pre vypadávanie vlasov a od hladiny DHT vo vlasových folikuloch. Spôsob a intenzita vypadávania vlasov sú vo veľkej miere dedičné ako z matkinej tak i z otcovej strany. 

Rýchlosť vypadávania vlasov sa stupňuje v závislosti na množstve DHT, ktoré ženské telo vyprodukuje. K zrýchleniu vypadávania vlasov môže prispieť aj nízka hladina enzýmu aromatáza v tele. Aromatáza je enzým zodpovedný za produkciu ženského pohlavného hormónu estradiol, ktorý tiež zabraňuje tvorbe DHT. 
U žien zvyčajne dochádza k celkovému preriedeniu vlasov hore na temene hlavy. Vlasy sa postupne stenčujú a vypadávajú až postupne začne cez vlasy presvitať pokožka. Vlasy po bokoch a vzadu na hlave nevypadnú a zachovávajú si svoju hustotu, hrúbku a kvalitu. Druhý typ vypadávania vlasov u žien začína vytvorením tenkej bezvlasej cestičky v strede hlavy. Cestička vypadaných vlasov vedie od čela cez stred hlavy dozadu až po oblasť vertexu. Táto cestička je spočiatku úzka a je ťažké ju odhaliť. Postupne sa však rozširuje do strán a na hlave tvorí jedno veľké bezvlasé miesto. Zriedkavo sa u žien vyskytuje aj vypadávanie vlasov začínajúce v oblasti ofiny, ktoré ďalej postupuje až po temeno hlavy. Najčastejší postup vypadávania vlasov u žien znázorňuje Ludwigova stupnica.


Objednajte sa na konzultáciu

(max. veľkosť všetkých fotiek spolu je 10 MB)

Pre jednoduchšie a jednoznačnejšie posúdenie Vašej žiadosti môžete nahrať aj fotky.
Poznámka: Fotografia nie je povinnou položkou!


Táto stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania .

* - povinná položka