• Operácia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalov
  • Operácie benígnych nádorov prsnej žľazy
  • Operácia prietrží - Hernioplastika
  • Operácia varixov dolných končatín

Radi odpovieme na Vaše otázky

(max. veľkosť všetkých fotiek spolu je 10 MB)

Pre jednoduchšie a jednoznačnejšie posúdenie Vašej žiadosti môžete nahrať aj fotky.
Poznámka: Fotografia nie je povinnou položkou!


* - povinná položka