Vernostná karta

Vážime si svojich verných zákazníkov a preto od teraz máte možnosť zbierať body za uskutočnené platby na svoju elektronickú kartu a tie potom môžete využívať na získavanie zliav z ďalších služieb alebo ak máte dostatočný počet bodov tak sa ňou dá zaplatiť aj cely zákrok alebo časť z neho.

Podľa počtu nazbieraných bodov budete môcť čerpať preddefinovanú zľavu na služby, ktorej výška bude závislá od aktuálneho stavu bodov na karte. O vernostnú kartu môže požiadať každý klient ktorý počas 12 mesiacov absolvoval zákroky na našej klinike v hodnote nad 1000€.

Vernostná karta Súkromnej kliniky plastickej & estetickej chirurgie

Karta je neprenosná pre účely vernostného programu.
Pre uplatnenie výhod musí držiteľ predložiť túto kartu. Táto karta nie je kreditná ani platobná. Držiteľ tejto karty podpísaním prihlášky na účasť vo vernostnom programe potvrdzuje súhlas s podmienkami využívania vernostnej karty.

V prípade nájdenia karty ju vráťte na adresu GÉVÉ Klinika, Mojmírova 8, 040 01 Košice

Informácie o vernostnom programe a možnostiach získania karty získate na www.plastickachirurgia.sk, na telefónnom čísle 055 / 622 01 86 alebo e-mailom na adrese recepcia@geveklinika.sk

live-agent