logo UNLP logo Centrum plastickej a estetickej chirurgie v Kosiciach

Klinika Plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura

Lekárska fakulta UPJŠ Košice

Centrum plastickej a estetickej chirurgie v Košiciach

Slovenská spoločnosť plastickej chirurgie

Medi-eko, s.r.o.


Vás pozývajú na

X. Medzinárodný kongres plastickej chirurgie v Košiciach

XI.Demjénov deň


v dňoch 02. – 04.06. 2016,
ktorý sa koná pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, dekana Lekárskej fakulty UPJŠ Košice Daniela Pellu a riaditeľa UN L. Pasteura Košice Milana Maďara

Miesto konania

Hotel Yasmin, Košice,
Slovenská republika