Mať opäť vlasy už nie je len snom (Korzár)

Transplantácia vlasov je v dnešnej dobe ambulantný, minimálne invazívny chirurgický zákrok. Vyhľadávajú ju najmä muži. Revolučná metóda pomocou špeciálneho robota zabezpečí esteticky priaznivejší výsledok a menej zaťažuje pacienta.

Predtransplantačná fáza

Pred každou transplantáciou vlasov je dôležitá konzultácia s vlasovým špecialistom ( osobná alebo emailová), kde sa pacient dozvie podrobné informácie o samotnom chirurgickom zákroku a lekár navrhne riešenie určené pre neho samotného. Odoberaním anamnézy zistí špecialista na vlasovú transplantáciu základné informácie o zdravotnom stave pacienta. Súčasťou predtransplantačnej fázy je aj predoperačné vyšetrenie odber krvi na zistenie základných laboratórnych parametrov.

Ako prebieha

Celý zákrok prebieha v lokálnej anestézii, takže okrem niekoľko málo minút pri aplikácii anestézie, necíti pacient počas celého zákroku žiadnu bolesť. Operatér si rozkreslí oblasti, odkiaľ bude vlasy odoberať a kam ich bude transplantovať.
Oblasť, odkiaľ sa vlasy odoberajú, sa buď vyholí alebo sa skráti na potrebnú dĺžku. “Samotná transplantácia vlasov má tri časti, prvou je odber vlasových štepov pomocou špeciálneho prístroja vyvinutého v rámci robota PUNCH HAIR MATIC. Veľkosť priemeru ihly pri odbere vlasových štepov volíme podľa stavu kože, kvality a štruktúry vlasov a bohatosti darcovskej plochy,” vysvetľuje MUDr. Jana Nestorová.
Druhou časťou je príprava lôžok dierok pre nové implantované štepy.
“Implantačné otvory sú rovnakej veľkosti ako odberová ihla. To znamená, že štepy kopírujú tvar a rozmery dierok, do ktorých sú implantované. Pri tejto časti sledujeme dôležité parametre: sklon dierky, rotáciu, hĺbku a hrúbku vpichu. Treťou časťou je implantácia štepov do pripravených lôžok pomocou špeciálneho nástavca v rámci robota PUNCH HAIR MATIC,” dodáva špecialistka z Centra plastickej a estetickej chirurgie v Košiciach, ktoré v spolupráci s s Esthetic klinikou v Bratislave a LaserPlastic klinikou v Prahe sú prvé súkromné pracoviská v strednej Európe s certifikáciou a vyškoleným tímom odborníkov k použitiu tejto revolučnej metódy.

Zoznámme sa! Som punch hair matic

“Punch Hair Matic” patrí do 3. generácie prístrojov používaných na vlasovú transplantáciu. Ide o minimálne invazívnu automatizovanú FUE (Follicular Unit Extraction) metódu transplantácie vlasov s presnou chirurgiou mikroštepov. Táto metóda sa postupne stáva v celom svete „zlatým štandardom” transplantácie vlasov.
“Punch Hair Matic je patentom chránený robot používajúci mikronástroje k získaniu folikulárnych jednotiek. Zjednodušuje a zrýchľuje operačný proces, menej zaťažuje pacienta a výsledok je esteticky a priaznivejší,” vysvetľuje MUDr. Nestorová.
Prístroj používa špeciálny motorizovaný „dierkovač”, ktorý sa pomaly otáča okolo odoberaného štepu a vytvára tak dokonalý valcový tvar. Aby sa dosiahli najlepšie možné výsledky, rýchlosť otáčania je nastaviteľná rovnako ako aj veľkosť ihly podľa typu kože, kvality a štruktúry vlasov.
“Ďalšou výnimočnosťou prístroja je použitie kontrolovaného podtlaku (satia) k jemnému vytiahnutiu vlasových folikulov. Zabráni sa tým ich zvieraniu a krúteniu, ku ktorému dochádza pri odbere tradičnými mikrochirurgickými nástrojmi (pinzety, klieštiky) a ktoré odoberané folikuly vystavujú riziku poškodenia. Sila satia je na prístroji nastavená v závislosti od typu kože a priemeru odoberaných štepov,” dodáva špecialistka.
Štepy sú zhromažďované v malej zbernej nádobke, kde sú jemne a často zvlhčované špeciálnym sterilným roztokom, aby zostali zachované vlhké po celú dobu odberu štepov a boli potom maximálne životaschopné po ich implantácii. Pri implantácii sú štepy vybrané z nádobky, automaticky nasaté podtlakom do implantačnej kanyly a s jej pomocou vložené pod kontrolovaným tlakom do implantačnej oblasti. To zaisťuje, že štepy sú vkladané do správnej hĺbky a zabraňuje sa tak vzniku zarastajúcich alebo naopak obnažených folikulov. Procedúra zanecháva hladký povrch implantačnej oblasti. Prínosy automatizovanej FUE metódy pre pacientov sú rovnaké ako u manuálnej FUE metódy minimálny diskomfort, žiadny rez skalpelom, žiadne šitie, žiadne jazvy, malé až žiadne riziko komplikácií, veľmi krátka rekonvalescencia, menšie obmedzenia pacienta v súvislosti s výkonom a oveľa prirodzenejší vzhľad po transplantácii než u tradičných stripových metód.

Napíšte nám

Táto stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania .

* - povinná položka

 
Táto stránka je chránená systémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania .