MUDr. Ján Siváček

KONTAKTKONTAKT

+421 948 217 277

bratislava@geveklinika.sk

DOSIAHNUTÉ VZDELANIEDOSIAHNUTÉ VZDELANIE

 • 1989 – 1995 - Lekárska Fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, odbor: všeobecné lekárstvo
 • 1998 - špecializácia 1. stupňa z otorinolaryngológie
 • 2005 - Európska atestácia z otorinolaryngológie ( Špecializácia v súlade s Prílohou C, Smernice Rady 93/ 16/ EHS v znení neskorších právnych aktov Európskych spoločenstiev)

KURZY A ŠKOLENIAKURZY A ŠKOLENIA

 • 1997 - Workshop použitie laseru v chirurgii hlavy a krku pre odborných lekárov ORL, plastickej chirurgie, alergológie a foniatrie. Munchen, Nemecko
 • 1998 - 1. demonštračný kurz endoskopickej chirurgie prinosových dutín. ORL klinika VN Hradec Králové a ORL oddelenie UVN Ružomberok
 • 1999 - 1. demonštračný kurz septorinoplastiky. ORL klinika Mayo Klinik USA a ORL oddelenie UVN Ružomberok
 • 1999 - 6. Európsky kurz mikrochirurgie ucha. ORL klinika Univerzitnej nemocnice Wurzburg, Nemecko
 • 2001 - ŠM v rekonštrukčnej chirurgii nosa. SPAM ( Slovenská Postgraduálna Akadémia Medicíny) Bratislava
 • 2005 - Atestačná práca ku európskej atestácii z otorinolaryngológie: Funkčná septotinoplastika naše skúsenosti
 • 2007 - Akadémia nosa. SSO a MEDIFORUM, Podbanské
 • 2007 - Práca z odborného minima ku PhD: Diferenciálna diagnóza medzi rôznymi typmi chronickej rinosinusitídy v etiologickom, histologickom a klinickom obraze

PRAX A PÔSOBENIEPRAX A PÔSOBENIE

 • od 1995 do 1997 - NsP Považská Bystrica, pozícia: lekár
 • od 1997 do súčasnosti - Univerzitná Nemocnica Bratislava, pozícia: lekár špecialista
 • od 2010 do súčasnosti - Interklinik s.r.o., pozícia: primár ORL
 • od 2018 do súčasnosti - GÉVÉ Klinika, pozícia: ORL chirurg
 • člen SLK (Slovenská lekárska komora)
 • člen SLS (Slovenská lekárska spoločnosť)
 • člen SSO (Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku)
 • Rinologická sekcia SSO
MUDr. Ján Siváček

Napíšte nám

* - povinná položka