Pridajte sa k nám 

 

Valéria Dianová Klečáneková

KONTAKT

+421 910 953 401

info@plastickachirurgia.sk

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

  • 1998 - SZŠ Košice, odbor všeobecná sestra
  • 2006 - SZŠ Košice, odbor diplomovaná operačná sestra

PRAX A PÔSOBENIE

  • od 1998 do 2008 - sestra na operačnej sále, Centrálne operačné sály, Fakultná nemocnica Tr.SNP 1 Košice
  • od 2008 do 2009 - sestra na plastickej ambulancii a jednodňovej chirurgii, Poliklinika ProCare a.s., Košice
  • od 2009 do 2016 - sestra na operačnej sále, Východoslovenský onkologický ústav a.s., Košice
  • od 2016 do súčasnosti - denná a operačná sestra, Centrum plastickej & estetickej chirurgie, Košice
live-agent