Pridajte sa k nám 

 

MUDr. Jana Špaková

KONTAKT

+421 948 858 576

centrum@plastickachirurgia.sk

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE

 • 2001 - Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, smer všeobecné lekárstvo

KURZY A ŠKOLENIA

 • 2000 - Plastic surgery, Klinical Center, Ljubljana, Slovinsko
 • 2002 - Regionálna anestézia hornej a dolnej končatiny, Ústí nad Labem, ČR
 • 2004 - Analgézia, anestézia a intenzívna medicína v pôrodníctve, Praha
 • 2004, 2006 - Špecializačný kurz na ARK FNsP Ostrava - Poruba, ČR
 • 2004 - 6. Postgraduálny kurz Sepse a MODS, Ostrava-Poruba
 • 2007 - 9. Postgraduálny kurz Sepse a MODS, Ostrava-Poruba
 • 2007 - Špecializačná atestácia v odbore anesteziológia a resuscitácia, Praha, ČR
 • 2013 - Licencia v odbore anesteziológia a intenzívna medicína

PRAX A PÔSOBENIE

 • od 2001 do 2007 - Vítkovická nemocnica, Ostrava, Česká republika ako sekundárny lekár na ARO oddelení, ktoré zabezpečovalo podávanie celkových anestézií a periférnych blokád na nasledujúcich oddeleniach nemocnice: chirurgia (cievna, brušná, všeobecná, ortop, interna), vaskulárne centrum, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, urológia, pľúcne, ORL, oftalmológia a RTG, vrátane anesteziologickej ambulancie a 6 - lôžkovej resuscitačnej jednotky
 • od 2011 do súčasnosti - Centrum plastickej & estetickej chirurgie v Košiciach
live-agent