powered by Estheticon.sk

V porovnaní s manuálnou FUE metódou je automatizovaná metóda oveľa rýchlejšia (odber až 600 štepov za hodinu) a teda menej zaťažujúca pre pacienta. Celá procedúra transplantácie môže byť vykonaná jedným lekárom s jedným asistentom už za dve hodiny. Dá sa povedať, že s novým systémom trvá celý chirurgický výkon dva až trikrát kratšiu dobu.

Kvalita odoberaných štepov je štandardizovaná, štepy sú optimálnej kvality. Ďalej, pretože je spôsob, akým sa štepy odoberajú z darcovskej plochy, štandardizovaný (je automatom uskutočňovaný stále rovnako) a podobne je automatizovaná aj implantácia do dierok presne rovnakej veľkosti, dochádza k eliminácii tzv. “pop corn” a “ping pong” efektu vznikajúceho pri ručnej implantácii pinzetou.

Pri tradičných FUE technikách preniká odberový nástroj až k hornému okraju vlasového vačku. Tým pádom sa zvyšuje riziko poškodenia celej folikulárnej jednotky, pokiaľ nie je uhol, pod ktorým sa zavádza nástroj, presne v osi vlasu.

Pri tradičných FUE technikách sa odoberaný štep vyťahuje zvyčajne pinzetou, čím dochádza k mechanickému poškodeniu štepu. Aj veľa zručných operatérov priznáva stratu 15-20% odobratých štepov, čo je ťažko prijateľné pre pacientov s málo bohatou darcovskou oblasťou.

Spravny sposob odberu

Správny spôsob odberu
Folikulárná jednotka je odobraná v celku

Nespravny sposob odberu

Nesprávny spôsob odberu
Folikulárná jednotka je prerezaná, čo znižuje jej životaschopnosť

Pri automatizovanej FUE technike operatér používa špeciálny odberový nástroj, ktorý rotačne preniká do vrchnej vrstvy kože, za súčasného satia (podtlaku), čo umožňuje odber vlasového folikulu bez akéhokoľvek poškodenia, dokonca aj keď uhol prieniku nástroja do pokožky nie je ideálny. Teda operatér dokáže získať až 100% nepoškodených štepov.

Táto nová patentovaná technika vedie k odberu štepov najvyššej možnej kvality a výrazne šetrí čas, pretože nie je vôbec potrebné používať na extrakciu pinzetu.

odberovy nastavec

Odberový nástavec

implantacny nastavec

Implantačný nástavec

Ďalej, pri automatizovanej FUE technike sú odoberané štepy, ukladané počas odberu v sterilnom poli. Následne sú podtlakom nasaté do ďalšieho špeciálneho (implantačného) nástavca prístroja a pomocou neho riadeným tlakom piesta implantované do miesta určenia. To opäť celý výkon vlasovej transplantácie podstatne zrýchľuje a nedochádza k mechanickému poškodeniu štepov pinzetou.

odber stepu

Otáčanie a súčasný podtlak umožňuje odber štepu bez akéhokoľvek poškodenia
Maximálna hĺbka prieniku, ktorá vylučuje alebo aspoň minimalizuje riziko preťatia vlasového vačku, aj keď uhol prieniku odberovej ihly nie je optimálny.

Výhody 3. generácie FUE metódy PUNCH HAIR MATIC

Pre pacienta

 • zákrok je ambulantný, minimálne invazívny
 • bez bolesti, v lokálnej anestézii
 • bez použitia skalpela, bez tvorby jazvy
 • bez obväzov a bandáže hlavy po zákroku
 • takmer žiadne riziko infekcie
 • minimálne riziko bolesti z poškodených nervov
 • minimálne riziko krvácania
 • veľmi krátka rekonvalescencia rádovo v dňoch (3-5 dní)
 • automatizovaná F.U.E. Trans-F.E.R je vhodná pre mužov i ženy všetkých vekových kategórií
 • menšie obmedzenia pacienta v súvislosti s výkonom
 • doba celého zákroku skrátená na polovicu
 • automatická extrakcia a reimplantácia štepu s PUNCH HAIR MATIC ® robotom
 • minimálne riziko poškodenia štepu počas extrakcie a reimplantace je zárukou vysokej kvality pre opätovný rast vlasov
 • oveľa prirodzenejší vzhľad

Pre operátera

 • doba zákroku skrátená na polovicu- menšia záťaž na oči v súvislosti s mikro-chirurgickými postupmi
 • zníženie počtu operačného týmu pri samotnej transplantácii - 1 asistent
 • bez použitia skalpelu
 • eliminácia použitia mikroskopu
 • vysoká kvalita folikulov vďaka revolučným nástavcom
 • rýchlejší zákrok s prirodzenejšími výsledkami

Porovnanie metód automatic FUE Trans-F.E.R vs FUT

Zákrok Automatic FUE Trans-F.E.R FUT - stripová metóda
Použitie skalpelu nie áno
Odber štepov z darcovskej oblasti Štepy z odberovej oblasti odoberáme pomocou špeciálneho mikroprístroja ihlou o priemere 0,8 mm. Miniotvory nie je nutné nijako zošívať, zahoja sa samy v priebehu 3 – 4 dní bez jazvy Nutné vyrezať pruh kože v oblasti zátylku, ktorá sa potom musí zašiť. Vzniká jazva
Časové obdobie, pri odbere napr. 800 štepov 3 hod. 5 hod.
Invazívna procedúra + +++
Nutnosť oholiť alebo skrátiť vlasy v darcovskej oblasti áno áno
Jazva v dárcovskej oblasti nie áno
Počet vlasových štepov pri jednom sedení 1500 2000 - 2500
Doba hojenia v darcovskej oblasti 3 - 4 dni 7 - 14 dní
Použitie miestnej tumescenčnej anestézie a perorálnej sedacia áno áno
Cena jedného štepu 3,30 € 1,5 €
Bandáž hlavy po operácii nie áno
Riziko krvácania a poškodenia nervov extrémne nízke nízke
Body hair transplantation (použitie chlpov z rožných časti tela) pri Nortwood 6 a 7 áno nie
Riziko infekcie veľmi nízke nízke
Mám záujem o*

Zákrok
Invalid Input

Meno a priezvisko*

Telefónne číslo*

E-mailová adresa*

Prosím, uveďte Vami preferovanú formu kontaktu*

Správa pre nás*

Prosím, uveďte návrh termínu konzultácie.
Od*

Do*

Absolvovali ste konzultáciu pred zákrokom?*

Absolvovaná s*

V zariadení*

Dátum absolvovanej konzultácie*

Prosím, uveďte návrh termínu konzultácie.
Od*

Do*

Prosím, uveďte návrh termínu vykonania zákroku.
Od*

Do*

Overenie

*