ODBORNÝ A SPOLOČENSKÝ PROGRAM KONGRESU

03.06.2016 - piatok

07:30 - 08:30

Registrácia

07:00 - 08:30

Raňajky

08:30 - 09:00

Otvorenie kongresu
- Kongresová hala B, prvé poschodie, hotel Yasmín Príhovor hostí
MUDr. Richard Raši PhD., MPH.
Primátor mesta Košice
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice
MUDr. Milan Maďar, MPH.
Riaditeľ UN L. Pasteura Košice
MUDr. Teodor Kluka, PhD.
Prezident kongresu, prednosta Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

09:00 - 10:15

Odborný program

10:15 - 10:30

Coffee break

10:30 - 12:30

Odborný program

12:30 - 14:00

Obed - reštaurácia hotel Yasmín

20:00 - 24:00

Spoločenský večer
- Reštaurácia, hotel YasmínODBORNÝ PROGRAM - PREDNÁŠKY

09:15 - 10:15

Kongresová hala A, prvé poschodie, hotel Yasmín
Predsedníctvo: Šteinová M., Petržeľová L., Šlárko G.
1. Quo vadis, Sestra?
Pčolová M., Šteinová M., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice, LF UPJŠ Košice
2. Edukácia rodičov detí s rázštepom pery a podnebia
Sotáková J., Bertová I., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice, LF UPJŠ Košice
3. Najčastejšie estetické operácie v oblasti tváre
Biličová A., Bedécsová M., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice, LF UPJŠ Košice
4. Estetique centrum na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
Peržeľová L., Maxianová L., 1. súkromná nemocnica Košice - Šaca a.s.
5. Laserová liposukcia Slimlipo z pohľadu sesterskej sálovej starostlivosti
Rusnáková J., Kapturová H., 1. súkromná nemocnica Košice - Šaca a.s., Estetique centrum

10:30 - 12:30

Kongresová hala A, prvé poschodie, hotel Yasmín
Predsedníctvo: Solarová H., Lukáčová Z., Kavečanský M.
6. Ošetrovateľská starostlivosť u onkologických pacientov po rekonštrukčných operáciach na tvári
Mániová Z., Mrenová D., Klinika plastickej chirurgie, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
7. Transsexualismus
Solarová H., Mlejnková K., Klinika plastické a estetické chirurgie, FN U sv. Anny v Brně, Česká republika
8. Gigantomastie
Běhávková, R., Klinika plastické a estetické chirurgie, FN U sv. Anny v Brně, Česká republika
9. Manažment práce sestry na operačnej sále
Lukáčová Z. Medvecová I., II. chirurgická klinika UN L. Pasteura Košice
10. Fournierova gangréna - multidisciplinárne riešenie s pohľadu operačnej sestry
Medvecová I., Lukáčová Z., II. chirurgická klinika UN L. Pasteura Košice
11. Rádiofrekvenčná blepharoplastika horných viečok
Turáková D., Meľuchová J., MUDr. Peter Valdman - ambulancia plastickej chirurgie, Prešov

14:00 - 15:45

Kongresová hala A, prvé poschodie, hotel Yasmín
Predsedníctvo: Biličová A., Sikorová G., Berkeš A.
12. Zásady pooperačnej starostlivosti v jednodňovej chirurgii
Sikorová G., Centrum plastickej a estetickej chirurgie Košice
13. Špecifikum starostlivosti o rázštepových pacientov
Maláriková E., Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie SZU a LF UK v Bratislave, UNB Ružinov
14. Starostlivosť o pacientov po mikrochirurgických zákrokoch
Šuleková A., Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie SZU a LF UK v Bratislave, UNB Ružinov
15. Legislatíva v ošetrovateľstve
Šteinová M., Ledecová M., Kendrová A., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice, LF UPJŠ KošiceCelá brožúrka kongresu
Programová brožúrka