ODBORNÝ A SPOLOČENSKÝ PROGRAMU KONGRESU

02.06.2016 - štvrtok

14:00 - 19:00

Registrácia

17:00 - 20:00

Okrúhly stôl, odborný program
1. Smerovanie plastickej chirurgie a chirurgie ruky na Slovensku a Čechách
2. Spolupráca so spoločnosťami podnikajúcimi v zdravotníctve
Autori: Kluka T., Sabovčík R., Gluck M., Veselý J., Sukop A., Nejedlý A., Fedeleš J.

20:00

Zasadnutie výboru Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie

03.06.2016 - piatok

07:30 - 08:30

Registrácia

07:00 - 08:30

Raňajky

08:30 - 09:00

Otvorenie kongresu
- Kongresová hala B, prvé poschodie, hotel Yasmín Príhovor hostí
MUDr. Richard Raši PhD., MPH.
Primátor mesta Košice
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice
MUDr. Milan Maďar, MPH.
Riaditeľ UN L. Pasteura Košice
MUDr. Teodor Kluka, PhD.
Prezident kongresu, prednosta Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

09:00 - 10:15

Odborný program

10:15 - 10:30

Coffee break

10:30 - 12:30

Odborný program

12:30 - 14:00

Obed - reštaurácia hotel Yasmín

14:00 - 15:45

Odborný program

15:45 - 16:00

Coffee break

16:00 - 18:30

Odborný program

18:30 - 20:00

Prehliadka mesta Košice so sprievodcom

20:00 - 24:00

Spoločenský večer
- Reštaurácia, hotel YasmínODBORNÝ PROGRAM - PREDNÁŠKY

09:00 - 10:15

Kongresová hala B, prvé poschodie, hotel Yasmín
Predsedníctvo: Lucák O., Kokavec R., Husovský T.
1. Plastická chirurgia na Slovensku – fakty a skutočnosti
Kokavec R., PROCHIRURGIA, Bratislava
2. Quo vadis, Česká plastická chirurgie?
Lucák O., Genum, s.r.o., Havířov-Životice, Česká republika
3. Nespokojnosť s výsledkom plastickej operácie a nároky z toho vyplývajúce
Husovský T., h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., Košice
4. Čekárny. Jekkyl a Hyde našeho zdravotnictví
Lucák O., Genum, s.r.o., Havířov-Životice, Česká republika

10:30 - 12:30

Kongresová hala B, prvé poschodie, hotel Yasmín
Predsedníctvo: Veselý J., Fedeleš J., Sukop A.
5. Třivrstvova rekonstrukce defektu břišni steny v plne tloušťce
Veselý J., Novák P., Šín P., Ondrák M., Coufal O., Stiborová Š., Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně, Česká republika
6. Quo vadis plastická chirurgia?
Fedeleš J. sen., Fedeleš J., Palenčár D., Macho P., Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie SZU a LF UK v Bratislave, UNB Ružinov
7. Remodelling face and neck with RFAL
Rovatti P. P., Dr. Pier Paolo Rovatti, Verona , Taliansko
8. Gram-pozitívne infekcie v plastickej chirurgii a možnosti liečby
Jarčuška P., Novotný M., Klinika infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ v Košiciach
9. Vrodené vývojové chyby dolných končatín
Kluka T., Berkeš A., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice
10. Rekonstrukce prsou po ablaci anatomickými implantáty a dekortikovaným fasciokutánním lalokem
Sukop A., Nejedlý A., Měšťák O., Bayer J., Schwarzmannová K., Miletín J., Šandera V., Kníže J., Novotná K., Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha, Česká republika
11. BRCA pozitivita a preventivní mastectomie
Nejedlý A., Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha, Česká republika

14:00 - 15:45

Kongresová hala B, prvé poschodie, hotel Yasmín
Predsedníctvo: Ulianko J., Pálenčár D., Mezenceová V.
12. Endermológia®LPG® mechano-transdukcia v praxi
Mezencevová V., Kluka T., Trebuňová M., Živčák J., Katedra Biomedicínskeho inžinierstva a merania, SF, TUKE Košice,
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, UN L. Pasteura Košice a LF UPJŠ
13. Vaskularizovaná fibula v rekonštrukcii skeletu
Palenčár D. Simonová K., Hulín I., Mendel M., Fedeleš J., Fedeleš J. sen., Klinika plastickej chirurgie LF UK SZU a UNB Bratislava
14. Analýza kvality života u pacientiek pred a po rekonštrukčnej operácii prsníka
Boháč M., Palenčár D., Fedeleš J., Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a SZU Bratislava
15. Rekonstrukce ušního boltce s užitím epitézy
Sviták M., Ďuriš M., Protetika Plzeň, Odd. plastické chirurgie FN Plzeň, Česká republika
16. Cup ear - jedna z možností korekcie
Ulianko J., Klinika plastickej chirurgie SZU FNsP FDR Banská Bystrica
17. Hyperhidróza a liposukčný laser – má to efekt?
Baran M., Lengyel P., Frišman E., Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca a.s. 18. Riešenie migrény plastickou chirurgiou
MUDr. Hana Dudásová Kompasová, MUDr. Peter Bakoš, PhD., MUDr. Katarína Lukačková, MUDr. David Cehlár, MUDr. Jozef Škrobánek, Oddelenie plastickej chirurgie FN Nitra 19. Medical marketing – Znáte vaše pacienty?
Michaela Petrović, Estheticon, s.r.o., Praha, Česká republika

16:00 - 17:30

Kongresová hala B, prvé poschodie, hotel Yasmín
Predsedníctvo: Lengyel P., Červeň D., Raška D.
20. Naše skúsenosti s transplantáciou vlasov- videoprezentácia
Nestorová A., Gluck M., Centrum plastickej a estetickej chirurgie Košice
21. Umelé materiály v estetickej chirurgii
Sabovčík R., Turkin O.,Vidová Ugurbas M., Jabur V., Kluka T., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L.Pasteura Košice, LF UPJŠ Košice
22. Operácie prsníkov na našom pracovisku
Lengyel P., Bumbera J., Babjaková S., Baran M., Gajdoš J., Klinika pre liečbu popálenín, plastickej a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnica Košice-Šaca a.s.
23. Vybrané kazuistiky kapsulárnych kontraktúr.
Červeň D., Koperniech M., Žikla I., AESTHETICA s.r.o., Banská Bystrica
24. První privátní plastická chirurgie v Československu - 23 let po vzniku
Raška D., Palkovský J., Privátní plastická chirurgie, Třinec
25. Sú periorbikulárne aplikácie kyseliny hyalurónovej komplikáciou pre plastického chirurga?
Guba D., Belovič R., Vrabec R., Plastická chirurgia, Ústav lekárskej kozmetiky, Bratislava
26. Výhody zubných implantátov z funkčného a estetického hľadiska
Ivančo J., Kyseľ M., Ivančová E., Paulisova L., DDDental s.r.o., súkromné stomatologické pracovisko, Košice 27. Možnosti rekonstrukce jícnu po selhání standardních chirurgických postupů
Christodoulou P., Zálešák B., Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc, Česká republika

04.06.2016 - sobota

8:00 - 9:00

Registrácia

9:00 - 10:45

Odborný program

10:45 - 11:00

Coffee break

11:00 - 13:30

Odborný program

13:30

Záver kongresuODBORNÝ PROGRAM - PREDNÁŠKY

09:00 - 10:45

Kongresová hala B, prvé poschodie, hotel Yasmín
Predsedníctvo: Dvořak K., Potocká E., Mrňa L.
28. Epidermoidná cysta po perkutánnej fasciotomii
Kokavec R.,PROCHIRURGIA Bratislava
29. Perkutánna fasciotomia v liečbe Dupuytrenovej kontraktúry
Kokavec R., PROCHIRURGIA Bratislava
30. Injekčná liečba Dupuytrénovej kontraktúry
Kluka T., Šlárko G., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice, LF UPJŠ Košice
31. Principy rekonstrukce intranasalni vrstvy u komplexních rekonstrukcií nosu
Dvořák Z., Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně, Česká republika
32. Neštandardné postupy rekonštrukcie vrodenej vývojovej chyby a pooperačného stavu
Potocká E., Oravcová D., Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie, Poprad
33. Rekonštrukčné možnosti defektov dolných končatín na KPaRCH Šaca - hemisoleus flap
Gajdoš J., Frišman E., Lengyel P., Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, 1. súkromná nemocnica Košice-Šaca a.s.
34. Miniinvazívne riešenie trigger finger - videoprezentácia
Mrňa L. sen., Mrňa L., Plastika-estetika Zlín s.r.o., Zlín, Česká republika

11:00 - 12:30

Kongresová hala B, prvé poschodie, hotel Yasmín
Predsedníctvo: Jabur V., Andrejko S., Stupka I.
35. Prínos genetickej diagnostiky ku komplexnej liečbe kožného melanómu
Jabur V., Sabovčík R., Kluka T., Turkin O., Vidová Uburgas M., Baumohlova H., Benicky M., Banik P., Gmitter F., Svajdler M. ml., Hakova H., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice, LF UPJŠ Košice
36. Low-grade adenoidně cystický karcinom vestibula ústního – kazuistika
Stupka I., Dvořák Z., Hýža P., Hložek J., Klinika plastické a estetické chirurgie, FN U sv. Anny v Brně, Česká republika
37. Miesto plastrického chirurga v interdisciplinárnej spolupráci pri riešení rozsiahlych defektov kože
Kavečanský M., Stebnický M., Belák J., Andráš T., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice, LF UPJŠ Košice, II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
38. Komplikácia Fournierovej gangrény spôsobenej Amyandovou herniou
Stebnický M., Šimon R.,Velk Ľ., Beneš T., Kudláč M., Belák J., II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura Košice
39. Dg: C 43. Gruß von der Ostsee
Biensky P., Klinika plastickej chirurgie FNsP FDR Banská Bystrica
40. Pokročilé nádory maxilofaciálnej oblasti
Andrejko S., Kluka T., Borza B., I. stomatologická klinika FN L.Pasteura ,Tr.SNP č.1, Košice,
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice, LF UPJŠ Košice

41. Hlboká sternálna infekcia v kardiochirurgii a jej liečba
Ledecký M., Toporcer T., Kolesár A., Sabol F., Klinika srdcovej chirurgie, VUSCH a.s., Košice 42. Poster: Súčastnosť a história plastickej chirurgie
Kluka T., Sabovčík R., Guzanin Š., Berkeš A., Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UN L. Pasteura Košice, LF UPJŠ KošiceCelá brožúrka kongresu
Programová brožúrka