Generálny partner


pre plastickú chirurgiu
Medtronic

pre estetickú chirurgiu
siklienka

Hlavný partner


BHI Approved MG Nemocnica

Partner


Ortopro