Dosiahnuté vzdelanie

  • 1989 - Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
  • 1993 - kvalifikačná atestácia I.stupňa v obore chirurgia
  • 1999 - kvalifikačná atestácia II.stupňa v obore chirurgia

Kurzy a školenia

  • Certifikát abdomiálna USG
  • Certifikat abdominálna endoskopia
  • USG – cievny systém dolných kočatin, NUSCH Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach

Prax a pôsobenie

  • od 1989 do 2002 - sekundárny lekár, lekár JIS, lekár cievnej poradne a endoskopického pracoviska chirurgického oddelenia NsP Trebišov
  • od 2002 do súčasnosti - neštátna chirurgická ambulancia, Trebišov
  • od 2010 do súčasnosti - cievny chirurg, Centrum plastickej & estetickej chirurgie v Košiciach